BIOVida l'informa que l'accés i ús del lloc web www.biovidacenter.es i tots els subdominis i directoris inclosos sota aquesta, així com els serveis o continguts que a través d'ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de Rosa Girbau, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal.

Per això, en cas de no estar d'acord amb aquest Avís, preguem no faci ús del Lloc Web, ja que qualsevol ús que faci implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text. Per mitjà de l'acceptació d'aquest Avís legal, l'usuari manifesta:

– Que ha llegit, entén i comprèn el que s'exposa aquí.

– Que assumeix totes les obligacions disposades aquí.

1. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment d'el que s'estableix per l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, es faciliten a continuació les següents dades d'informació general d'aquest Lloc Web:

Titular: Rosa Girbau Davia

Domicili social: C/ Torrevella 60, 08393, Barcelona

N.I.F.: 46241487x

E-mail: rgirbau@gmail.com

Telèfon: 617337860

2. CONDICIONS GENERALS D'ÚS

L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús (d'ara endavant, Condicions) és regular l'accés i ús del Lloc Web.

BIOVida, es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en el Lloc Web o l'accés a aquests.

BIOVida no se hace responsable de los Links a otras páginas de Internet de terceros y su existencia no implica que BIOVida o acepte sus contenidos y servicios. Los Sitios Web de terceros, no están controlados ni cubiertos por el presente Aviso Legal.

L'Usuari assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estén a:

– L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme el que s'estableix a la llei, la moral, l'ordre públic i en aquest Avís legal. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l'ordenament jurídic aplicable.

BIOVida es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació.

L'Usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions.

Aquest Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents d'Espanya. BIOVida no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l'Usuari resideix o té el seu domicili en un altre lloc i decideix navegar al Lloc Web el farà sota la seva pròpia responsabilitat.

3. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

BIOVida no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. BIOVida farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest Lloc Web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d'error.

En cap cas BIOVida serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i l'ús del Lloc Web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

BIOVida tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

BIOVida per ell mateix o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts al mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa a la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de BIOVida.

5. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

BIOVida es reserva el dret de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l'incompliment de les presents Condicions.

La relación entre el Usuario y BIOVida se regirá por la normativa vigente y de aplicación en el territorio español. De surgir cualquier controversia en relación a la interpretación y/o a la aplicación de estas Condiciones las partes someterán sus conflictos a la jurisdicción ordinaria sometiéndose a los jueces y tribunales que correspondan conforme a derecho.

WhatsApp Solicita información