Respectant el que s'estableix en la legislació vigent BIOVida es compromet a adoptar les tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS?

Titular: Rosa Girbau Davia

Domicili social: C/ Sant Josep Oriol, 5.

 08302 Mataró

E-mail: info@biovidacenter.net

Telèfon: 617337860

2. AMB QUINA FINALITAT S'UTILITZEN LES DADES PERSONALS?

Les dades personals d'Usuari d'aquest Lloc Web es tractaran per a les següents finalitats:

– Atendre sol·licituds d'informació i/o consultes efectuades per l'Usuari mitjançant el formulari de contacte del Lloc Web o un altre mitjà de contacte de l'empresa.

– Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable de clients i/o proveïdors.

L'usuari sap i accepta que la participació a les activitats proposades i/o la descàrrega dels continguts gratuïts oferts en el Lloc Web estan obligatòriament condicionades a la plena acceptació inicial de tota la finalitat abans indicada. En cas de no acceptar tal condició, l'Usuari ha d'abstenir-se de participar en les activitats proposades i/o descarregar els continguts gratuïts oferts en el Lloc Web.

3. QUANT DE TEMPS CONSERVA BIOVida LES DADES PERSONALS?

Les dades personals que BIOVida recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d'informació, es conservaran mentre que no se sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat.

4. BASE DE LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

La base jurídica per a dur a terme els tractaments de dades especificades a l'apartat anterior és el consentiment de l'interessat.

5. AMB QUINS DESTINATARIS ES COMPARTIRAN LES DADES PERSONALS?

BIOVida no compartirà mai les dades personals amb tercers, aquests romandran exclusivament en aquesta empresa.

S'informa que BIOVida pot facilitar dades personals a organismes de l'Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos que BIOVidareciba un requeriment legal per part d'aquestes Autoritats o en els casos que actuant de bona fe, es consideri que tal acció és raonablement necessària per a complir amb un procés judicial; per a contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per a protegir els drets de BIOVida o els seus clients i el públic en general.

6. QUINS SÓN ELS DRETS DE L'USUARI?

L'Usuari pot exercir davant BIOVida els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils. De la mateixa manera, en els tractaments de les dades de l'Usuari la legitimació del qual es basi en el consentiment donat per l'Usuari, aquest té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l'exercici d'aquests drets, l'usuari pot enviar la seva sol·licitud a l'adreça de correu electrònic a rgirbau@gmail.com. En tot cas, l'Usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho creu oportú.

WhatsApp Solicita información